Alton Öhman är ett arkitektkontor som arbetar med uppdrag inom områdena stadsbyggnad, boende och samhällsfastigheter. Vi vill bidra till skapandet av attraktiva stadsrum och arkitektur för en stad i förändring.

 

Kontoret startade sin verksamhet 2017 och inriktar sig på bostadsdriven stadsbyggnad. Företaget har idag 5 medarbetare som jobbar med tidiga skeden, projektering och genomförande. Kontoret drivs av arkitekterna David Alton och Petter Öhman som båda har lång erfarenhet av bostadsarkitektur och planprocesser. Tillsammans har vi bidragit i stadsbyggnadsprojekt som möjliggjort över 3000 nya hem runt om i Stockholmsregionen.

Mission och mål

Vi vill jobba i uppdrag som tillgängliggör attraktiva stadsrum och skapar boendemiljöer av hög kvalité i en stad med växande befolkning.

Vår målsättning är att varje uppdrag ska bidra till att förstärka den positiva kopplingen mellan människa och stad.  Genom vårt engagemang ska vi utveckla attraktiva stadsmiljöer med förbättrad tillgänglighet, ökad trygghet och stark arkitektur.

Våra kunder

Vårt kontor jobbar med kunder där den hållbara affären är i fokus vilket ställer krav på långsiktigt perspektiv och förståelse för kundens verksamhet. Våra uppdragsgivare är samhällsbyggare inom privat och offentlig sektor.